Keturunan Sayyid Husein di Batu ampar

Share

Dari Catatan
Al-Mukarom KH. Ach.Fauzy Damanhuri
( Shohibu Batu Ampar, Madura )

Buku Sejarah Auliya’ Batu Ampar

Silsilah Auliya’ Batu Ampar, Madura

Sayyid Husein, berputra 2 :

 1. Syekh Abdul Manan / Buju’ Kosambi
 2. Syekh Abdul Rohim / Buju’ Bire

Syekh Abdul manan / Buju’ Kosambi, berputra :

 • Syekh Basyaniah / Buju’ Tumpeng, berputra :
 • Syekh Abu Syamsudin ( Su’adi ) / Buju’ Latthong, berputra 3 :
 1. Syekh Husein, berputra : ( ket. Dibawah )
 2. Syekh Lukman berputra : Syekh Muhammad Yasin
 3. Syekh Syamsudin, berputra : Syekh Buddih

Syekh Husein, berputra

 • Syekh Muhammad Ramly, berputra

KH. Damanhuri, berputra / putri 10 :

 1. KH. Amar Fadli
 2. KH. Mukhlis
 3. KH. Romli
 4. KH. Mahalli
 5. KH. Kholil
 6. KH. Abdul Qodir
 7. KH.Ach. Fauzy Damanhuri
 8. KH. Ainul Yaqin
 9. Nyai Hasanah
 10. Nyai Zubaidah

Slide Galeri

Slide Galeri

Social Network